W MAGICZNYM ŚWIECIE


20 marca 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się II Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „W magicznym świecie”

Wzięli w nim udział uczniowie z następujących placówek oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w  Zawadzkiem,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy,

- Zespół Szkół Specjalnych w Opolu,

- Zespół Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach,

-  Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu,

- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Uczestnicy przeglądu - młodzi aktorzy, przenieśli nas wszystkich do zaczarowanego świata bajek, baśni, legend i opowieści, które zostały przedstawione w formie inscenizacji. Wspaniałe stroje, dekoracja, oprawa muzyczna i stworzona atmosfera sprawiły, że wszyscy poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze.  Za włożony trud oprócz gromkich braw każda szkoła otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrody, które zostały ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Kadłuba.  Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Strzelecki p. Waldemar Gaida i Naczelnik Wydziału Edukacji p. Ewa Pinkawa, którzy obdarowali zespoły artystów słodyczami.

Po wszystkich spektaklach uczestnicy mogli skosztować słodkich bułeczek i pysznych ciasteczek, napić się kawy i herbaty oraz podzielić się wrażeniami i odczuciami na temat przeglądu. Już za rok kolejny przegląd, na który już wyrazili chęć przyjazdu tegoroczni uczestnicy. Inicjatorki i organizatorki p. Iwona Mielcarz i p. Marta Kapica, nauczycielki ZSS przy DPS z Kadłuba dziękują Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za pomoc i zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

Iwona Mielcarz